Rekenproblemen op de basisschool

Wat zijn rekenproblemen eigenlijk? In feite is ‘rekenproblemen’ een breed begrip. Hier kunnen kinderen met dyscalculie en kinderen met een gemiddelde score op een cito toets rekenen onder vallen. In het laatste geval kan het gaan om kinderen waar je meer van zou verwachten of kinderen die een sterke achteruitgang in de toetsscores laten zien.

Elke leerling is uiteraard anders. De rekenproblemen moeten dan ook individueel worden bekeken. In het algemeen kun je stellen dat kinderen met rekenproblemen behoefte hebben aan een uitgebreidere oefening en instructie in de getallen. Hiermee kan een beter inzicht in de getalstructuur worden verkregen. Dit vormt een belangrijke basis voor het optellen en aftrekken en voor vermenigvuldigen en delen. Als de basis onvoldoende sterk is, zie je later bij diverse somsoorten rekenproblemen ontstaan.

Rekenproblemen: wat kun je er aan doen?

Niet zelden worden rekenproblemen veroorzaakt door een gebrek aan oefening. Kinderen zijn op school soms een week bezig met een bepaalde somsoort. Vervolgens wordt er een aantal weken geen aandacht besteed aan deze somsoort. Sommige kinderen hebben dan behoefte aan extra oefening.

Tips voor het oefenen van rekenen:

  • Oefen elke dag een pagina met rekensommen in plaats van eenmaal per week een grote hoeveelheid sommen.
  • Oefen per soort rekensommen. Oefen dus niet allerlei soorten sommen door elkaar.
  • Oefen met oefenmateriaal waarvan de rekensommen in moeilijkheidsgraad goed zijn opgebouwd.

Ernstige rekenproblemen of dyscalculie?

In het geval van ernstige rekenproblemen (dyscalculie) is het verstandig om een deskundige in te schakelen. Dit kan het beste in overleg met de basisschool gebeuren.

In andere gevallen is het raadzaam om met de school te praten over de resultaten van uw kind. De leerkracht kan meestal aangeven met welke rekensommen uw kind moeite heeft. Als uw kind niet voor extra ondersteuning op school in aanmerking komt dan kunt u goed met uw kind thuis oefenen.


© 2017 Aandacht voor rekenen | Algemene Voorwaarden Webshop software: Shopman